Documents descarregables

Informes i notes de premsa

L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya – OBERCat elabora periòdicament uns informes de seguiment de l’evolució de la implantació de les energies renovables a Catalunya i el impacte en el compliment dels compromisos del Parlament, el Govern i la Unió Europea.

Podeu descarregar-vos els resums executius i les notes de premsa que s’han anat emetent.