Objectius d’energies renovables 2030 i 2050

El compromís del Parlament de Catalunya, expressat a la Llei 16/2017 de canvi climàtic, coincideix amb el del Govern de la Generalitat i es concreta amb uns objectius molt clars:
L’any 2030 s’ha de cobrir el 50% de la demanada elèctrica a partir d’energies renovables. L’any 2050 l’objectiu compromès és cobrir la totalitat de la demanda energètica.
On som?
L’any 2019 les energies renovables cobriren el 5,4% de la demanda d’energia de Catalunya (darrera dada oficial de l’ICAEN).
Pel que fa a l’electricitat, l’any 2020 les fonts d’energia renovables van cobrir el 19,8% de la demanda elèctrica de Catalunya (darrera dada oficial de l’ICAEN).
Segons les estimacions del PROENCAT, la demanda energètica total de l’any 2050 serà de 150,5 TWh, dels quals un 80%, 120,4 TWh, seran electricitat renovable. L’any 2020 les renovables van aportar 9,8 TWh, el 7,5% d’aquesta demanda elèctrica prevista per a l’any 2050.
Ens cal 110 TWh de nova generació elèctrica renovable per assolir els compromisos de cobrir la demanda de 2050. Aquestes dades inclouen una reducció del consum energètic actual de més del 60% gràcies a l’estalvi i la millora de l’eficiència. Catalunya l’any 2019, segons el ICAEN, va consumir 295 TWh d’energia primària.
El compromís de generació renovable equival a gairebé 2,5 vegades tota l’electricitat generada a Catalunya l’any 2020 (45,3 TWh), i que inclou la nuclear, gas fòssil en cicles combinats i instal·lacions de cogeneració, energies renovables i residus.

El compromís del Parlament de Catalunya, expressat a la Llei 16/2017 de canvi climàtic, coincideix amb el del Govern de la Generalitat i de la Unió Europea i es concreta amb uns objectius molt clars:
L’any 2030 s’ha de cobrir el 50% de la demanada elèctrica a partir d’energies renovables. L’any 2050 l’objectiu compromès és cobrir la totalitat de la demanda energètica.
On som?
L’any 2019 les energies renovables cobriren el 5,4% de la demanda d’energia de Catalunya (darrera dada oficial de l’ICAEN).
Pel que fa a l’electricitat, l’any 2020 les fonts d’energia renovables van cobrir el 19,8% de la demanda elèctrica de Catalunya (darrera dada oficial de l’ICAEN).
Les estimacions de la demanda energètica de l’any 2050 serà d’entre 104 i 120,4 TWh. L’any 2020 les renovables van aportar 9,8 TWh, el 7,5% de la demanda energètica prevista per a l’any 2050.
Ens cal, entre 95 i 110 TWh de nova capacitat de generació elèctrica a partir de fonts renovables per assolir els compromisos de 2050. Aquestes dades inclouen una reducció del
consum energètic actual de més del 60% gràcies a l’estalvi i la millora de l’eficiència. Catalunya l’any 2019, segons el ICAEN, va consumir 295 TWh d’energia primària.
El compromís de generació renovable equival a gairebé 2,5 vegades tota l’electricitat generada a Catalunya l’any 2020 (45,3 TWh), i que inclou la nuclear, gas fòssil en cicles combinats i instal·lacions de cogeneració, energies renovables i residus.

Renovables: Solucions locals a un repte global.

RENOVABLES avui (2020)

9,8 TWh

D'energia elèctrica d'origen renovable

  • .

19,8%

De la demanda elèctrica prevista (d'un total de 49,5 TWh)

OBJECTIU 2030

28,45 TWh

D'energia elèctrica d'origen renovable

50%

De la demanda elèctrica prevista (d'un total de 56,9 TWh)

El que ens falta per assolir l'objectiu del 2030

  • .

65,6%

De generació renovable per cobrir el 50% de la demanda elèctrica prevista per al 2030

OBJECTIU 2050

120,4 TWh

D'energia d'origen renovable

80%

Del consum energètic de Catalunya (d'un total de 150,5 TWh)

El que ens falta per assolir l'objectiu del 2050

  • .

92,5%

De generació renovable per cobrir el 100% de la demanda elèctrica prevista per al 2050

Prospectiva generació energètica a Catalunya 2050

Loading...

Loading...

Font: Gràfica Joan Vila – Pimec

Objectiu 2030: on som i què cal fer

Loading...

Loading...

Dades: total potència en MW

Prospectiva generació energètica a Catalunya 2050

Loading...

Loading...

Font: Gràfica Joan Vila – Pimec

Objectiu 2030: on som i què cal fer

Loading...

Loading...