Què és, què fem, qui som?

Sobre l’Observatori

Què és?

L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya fa un seguiment acurat i objectiu de l’evolució i el progrés en la implantació de les energies renovables al país.

Què fem?

L’Observatori de les Energies Renovables ofereix a les administracions, a l’opinió pública i a la ciutadania informació objectiva i experta per contribuir a l’avanç en l’assoliment dels objectius d’implantació d’energies renovables i eficiència del Govern català, del Parlament i de la Unió Europea pels anys 2030 i 2050.
L’Observatori té la voluntat d’ajudar al Govern i a la societat catalana a assolir els objectius marcats de generació de renovables per l’any 2030 i el 2050. La implantació suficient de generació energètica a partir de renovables i el foment de mesures efectives per a l’eficiència són les eines més efectives per reduir el greu impacte social i econòmic de la crisi climàtica.

Qui som?

L’Observatori de les Energies Renovables de Catalunya és una iniciativa de divulgació i coneixement impulsada per les principals organitzacions catalanes que treballen en l’àmbit de les energies renovables i la gestió energètica eficient.

APPA Renovables, Associació de Productors i Usuaris d’Energia Elèctrica (APUEE), CECOT, Clúster de la Bioenergia de Catalunya, Clúster de l’Energia eficient de Catalunya, Clúster Solar Solartys, el Col·legi de Camins, Canals i Ports, Col·legi d’Enginyers Industrials de Catalunya, Eoliccat, Institut de Recerca d’Energia de Catalunya (IREC), Federació de Gremis d’Instal·ladors de Catalunya -FEGICAT-, Pimec i UNEFCAT.